Zygote

Kas ir Zygote:

Zigots vai ola ir diploīdā šūna, kas rodas divu savstarpēji saderīgu šūnu kodolu savienojuma rezultātā. Tas ir seksuālās reprodukcijas rezultāts .

Dzīvniekiem zigotu sauc par olu un iegūst divu gametu savienojuma rezultātā, tā ir šūna, kas spēj uzglabāt vecāku ģenētiskās īpašības un var radīt visas pieaugušo organisma šūnu līnijas.

Zigots ir šūna, ko veido vīriešu un sieviešu dzimuma dzimumšūnu saplūšana, kas, diferencējot un embriogenezes ceļā, radīs jaunas sugas sugas, pirmkārt embriju. Cilvēka īpašajā gadījumā zigotam ir 23 hromosomu pāri, tas ir, 46.

Augos zigots radīs sporofītu, fāzi, kas rada sporas; šo sporu dīgtspēja rada gametofītu, kas spēj radīt haploīdu gametas.

Spermatofītos zygots vispirms kļūst par embriju sēklās, bet pteridofītos zigots attīstās tieši pieaugušo augā.

Sēnītēs zigots ir šūna, kas rodas divu seksuāli saderīgu hiphēnu kodolu saplūšanas rezultātā un rada zigosporu, kas rada jaunu hiphēzi, kuras kodoli iet uz meozi un rada sporas, kas spēj attīstīties jaunos haploīdos indivīdos.

Skat. Arī mēslošanas un embriju attīstības nozīmi.