CRM

Kas ir CRM:

CRM ir akronīms, ko izmanto izteiksmei c ustomer relationship management, kas nozīmē klientu attiecību pārvaldību . Tā ir stratēģiju un darbību kopa, kas tiek izmantota, koncentrējoties uz klientu, lai uzņēmumi varētu piedāvāt saviem patērētājiem produktus un pakalpojumus, kas atbilst viņu vajadzībām.

Klientu attiecību pārvaldības rīks, vācot datus, izmantojot programmatūru, apkopo informāciju, kas var palīdzēt uzlabot uzņēmumu praksi attiecībās ar klientiem.

Kas ir CRM?

CRM ir mārketinga instruments, kas sastāv no dažāda veida darbībām, kas tiek izmantotas, lai analizētu uzņēmuma komunikācijas efektivitāti ar klientiem. CRM mērķis ir uzlabot attiecības starp klientu un uzņēmumu.

Ar attiecību vadības sistēmas palīdzību savāktie paņēmieni un dati būtu jāizmanto tā, lai uzņēmums pēc iespējas apmierinošāk apmierinātu klientu vajadzības. Šis rīks palīdz uzņēmumam izprast, kādas ir šīs vajadzības, kā arī ir līdzeklis, lai uzlabotu piedāvāto produktu vai pakalpojumu pārdošanu.

Klientu attiecību pārvaldība darbojas, izmantojot mārketinga tehnoloģijas, jo īpaši, vācot un uzglabājot datus no veciem klientiem un potenciālajiem jaunajiem klientiem.

Reģistru var izmantot, lai piedāvātu pakalpojumus, uzturētu patērētāja izmantoto pirkumu un pakalpojumu sarakstu, kā arī ievērotu klientu un uzņēmuma attiecību un komunikācijas vēsturi.

CRM mērķi

Izmantojot klientu attiecību pārvaldības uzņēmumus, var izlemt stratēģijas un noteikt pasākumus, lai apmierinātu klientu prasības.

Tas nozīmē, ka uzņēmumu pieņemtā prakse, balstoties uz informāciju, kas iegūta ar CRM, tiks izmantota tikai un vienīgi patērētāju vajadzībām.

Tādējādi daži no mērķiem, ko var sasniegt, izmantojot šo rīku, ir šādi:

  • uzraudzīt attiecības starp uzņēmumu un tā klientiem, \ t
  • uzņēmuma iekšējo un ārējo procesu organizēšana un uzlabošana, \ t
  • klientiem, kas ir uzticīgi zīmolam (lojalitāte),
  • nākotnes klientu orientētu darbību plānošana, \ t
  • datu vākšanu, kas palīdz samazināt uzņēmuma izmaksas, \ t
  • peļņas pieaugums, piedāvājot atbilstošākus pakalpojumus un samazinot izmaksas.

Kā darbojas CRM?

CRM ir pārvaldības rīks, ko veido datu un stratēģiju kopums, kas izstrādāts un piemērots, koncentrējoties uz klientu attiecībām.

CRM sistēmas darbība notiek no programmatūras, kurai ir vairākas datu kontroles funkcijas, kas palīdz uzraudzīt un pārvaldīt uzņēmuma attiecības ar saviem patērētājiem un iespējamiem jauniem klientiem.

Attiecības vēstures ierakstīšana starp uzņēmumu un klientu

Šis ir viens no noderīgākajiem CRM rīkiem. Tas ir datu glabāšana, kas saistīti ar uzņēmuma attiecībām ar savu klientu, piemēram:

  • veikto pirkumu vēsture,
  • jau sniegtie pakalpojumi,
  • kontakti starp uzņēmumu un klientu,
  • pēcpārdošanas pakalpojumu uzskaite.

Šāda veida informācijas uzglabāšana ļauj uzņēmumam novērtēt savas stratēģijas un veikt pasākumus, lai uzlabotu un personalizētu pakalpojumu saviem klientiem, koncentrējoties uz katra patērētāja vai patērētāju grupas vajadzību un individualitāti.

Plānošana turpmākajām darbībām

Tāpat arī savāktos datus var izmantot, lai uzņēmums būtu skaidrāks par to, kādus produktus vai pakalpojumus var piedāvāt saviem klientiem, izmantojot kontaktus pa telefonu ( zvanu centru) vai personīgi.

Ar savāktajiem un organizētajiem datiem uzņēmumi var plānot turpmākās mārketinga darbības, jaunas pārdošanas kampaņas un individualizētu pakalpojumu piedāvājumus, koncentrējoties uz katra klienta veida individualizāciju.

Uzziniet par citiem plānošanas rīkiem, skatiet Benchmarking un SWOT nozīmi.