Pilnvarošana

Kas ir pilnvaras:

Pilnvarošana ir kolektīva sociālā darbība, lai piedalītos debatēs, kuru mērķis ir uzlabot pilsonisko izpratni par sociālajām un pilsoniskajām tiesībām .

Šī izpratne ļauj iegūt individuālu emancipāciju un arī kolektīvo apziņu, kas nepieciešama, lai pārvarētu sociālo atkarību un politisko dominēšanu.

Pilnvarošana dod varu un cieņu ikvienam, kas vēlas iegūt pilsonības statusu, un jo īpaši brīvību izlemt un kontrolēt savu likteni, ar atbildību un cieņu pret otru.

Šajā kontekstā pastāv sociālās līdzdalības jēdziens, kas nosaka kopienas pilnvaras, padarot visu demokrātiskāku un ļaujot iedzīvotājiem izteikt savu viedokli un pieņemt lēmumu pieņemšanas pilnvaras.

Sociālās iespējas ir jāsaprot kā process, kurā var notikt pārmaiņas sociālajās, politiskajās, kultūras, ekonomikas un varas attiecībās.

Vēl viena nozīme pilnvaru piešķiršanai ir tās pilnvaru termiņš angļu valodā, ko var tulkot kā "pilnvaru deleģēšanu", kas sastāv no pieejas darba projektiem, kuru pamatā ir lēmumu pieņemšanas pilnvaru deleģēšana, autonomija un uzņēmumiem.

Uzziniet vairāk par pilnvaru nozīmi.

Sieviešu pilnvaras

Tā ir jēdziens, kas pazīstams arī kā „sievietes, kas pilnvaro sievietes”. Tā sastāv no koncepcijas par sieviešu varu kā veidu, kā pieprasīt dzimumu līdztiesību dažādos sociālās darbības veidos, demokrātiskā un atbildīgā veidā.

Sieviešu pilnvarošana ir arī izaicinājums patriarhālām attiecībām attiecībā uz cilvēka dominējošo spēku un viņa dzimuma privilēģiju saglabāšanu.

Šī koncepcija cīnās par pārmaiņām tradicionālajā vīriešu dominēšanā pret sievietēm, garantējot viņiem autonomiju attiecībā uz savu ķermeņa kontroli, seksualitāti, brīvību un tā tālāk.

Uzziniet vairāk par sieviešu pilnvaru nozīmi.

Skatiet arī: korporācijas nozīmi.