PVO

Kas ir PVO:

PVO ir Pasaules Veselības organizācijas akronīms, kas ir specializēta veselības aģentūra, kas dibināta 1948. gadā un ir pakļauta Apvienoto Nāciju Organizācijai. PVO galvenā mītne atrodas Ženēvā, Šveicē.

PVO tika izveidota tieši pēc deviņpadsmitā gadsimta karu beigām, piemēram, Meksikā un Krimā. PVO tika izveidota ar mērķi attīstīt pēc iespējas augstāku visu tautu veselību, ti, uzlabot iedzīvotāju pilnīgas fiziskās, garīgās un sociālās labklājības stāvokli. Brazīlijai ir liela līdzdalība Pasaules Veselības organizācijas vēsturē. Priekšlikumu par PVO izveidi sagatavoja Brazīlijas delegāti, kas ierosināja izveidot starptautisku sabiedrības veselības organizāciju ar globālu mērogu un kopš tā laika abas ir izveidojušas intensīvu sadarbību.

PVO sastāvā ir 193 dalībvalstis, kas ietver visas ANO dalībvalstis, izņemot Lihtenšteinu, un divas valstis, kas nav ANO, Niue un Kuka salas.

PVO finansē dalībvalstu un dažādu donoru ieguldījumi. Pēdējo gadu laikā PVO darbs ir ievērojami pieaudzis arī ar ārējo struktūru sadarbību; šobrīd ir arī aptuveni 80 partnerības ar nevalstiskām organizācijām un farmācijas nozarēm.