Homiletika

Kas ir Homiletics:

Homiletiku uzskata par sludināšanas mākslu, proti, izmantojot retorikas principus konkrētam mērķim runāt par kristīgās Bībeles saturu .

Etimoloģiski homiletika radusies no grieķu Homiletikiem, kas savukārt iegūti no homilām, kas nozīmē "daudzums" vai "cilvēku pulcēšanās".

Šis termins galu galā radīja vārdu „ homily”, kas nozīmē „runu patīkami”.

Septiņpadsmitajā gadsimtā kristietība izmantoja grieķu radītās retorikas pamatīpašības un noveda pie baznīcas, norādot homiletikas nosaukumu.

Homiletiskos pētījumus pavada teologi, kas mācās sagatavot un prezentēt Bībeles sprediķus un sludināt efektīvāku un interesantāku veidu, kā aizraut sabiedrību.

Pareizi pielietojot, homiletika palīdz orientēties uz runātāju, kas nodrošina labāku izpratni par tekstu klausītājam.

Šajā ziņā homiletika ir cieši saistīta ar hermeneitikas jēdzienu, kas sastāv no teksta vai diskursa izskaidrošanas un interpretēšanas tehnikas.

Pašlaik ir kursi un semināri, kas ir orientēti tikai uz tiem, kuri ir ieinteresēti praktizēt homiletikas mākslu.

Skatiet arī Hermeneitikas un retorikas nozīmi.