Grantor

Kas ir piešķīrējs:

Dotācijas devējs ir ieinteresētā persona, kurai ir publisks akts, līguma solījums vai cita veida līgums. Dotācijas devējs ir tas, kurš piešķir aktu, un tas ir tas, kurš to saņem.

Ja persona izdod pilnvaru, tā piešķir pilnvaras kādam tās īstenot savā vārdā. Kad tiesības vai vara tiek nodotas kādam citam, persona dod to.

Ja valdība izsniedz atļauju vai atļauju, lai izpētītu konkrētu vietu, indivīds saņem dotāciju, un šādā gadījumā valdība ir piešķīrēja, un tas, kurš pieprasa, ir piešķīrējs.

Pārdevējs ir juridisks latīņu izcelsmes termins, ko izmanto uzņēmējdarbības līgumos, lai izraudzītu puses, kas iejaucas konkrētā uzņēmumā.

Līgumos, nevis norādot pušu vārdus visā tekstā, termini "1. piešķīrējs" vai "otrais piešķīrējs" tiek izmantoti, lai nozīmētu abas puses (darbuzņēmēju un darbuzņēmēju).

Piešķirts un piešķīrējs

Kā jau tika teikts, piešķīrējs ir persona, kas piešķir dotāciju, savukārt dāvinājums ir tas, kurš to saņem.

Uzziniet vairāk par Grant un Grantor nozīmi.