Izpratne

Kas ir informētība:

Izpratne nozīmē to, ko apzinās, uzmanīgs, brīdināts. Tas ir angļu valodas apzīmējums, kas iegūts no zināšanām, kas nozīmē, ka ir zināšanas vai izpratne par kaut ko. Informētība ir modrības kvalitāte, apzinoties visu, kas notiek jums apkārt.

Awarness var tikt izmantots gan, lai raksturotu kādu personu, gan atsauktos uz kādu konkrētu sabiedrību vai kultūru, norādot, cik daudz šo cilvēku, vai šo grupu, zina par konkrētiem priekšmetiem, parādībām vai objektiem.

Informētība tiek izmantota arī mārketingā kā stratēģija, lai novērtētu patērētāju uztveri un zinātu, kādi ir viņa mīļākie zīmoli un kādi ir visvairāk uztverami tirgū. Informētība notiek mārketinga pētījumos, kad cilvēkiem ir jāsaka konkrēta produkta veida zīmoli, piemēram, šokolādes zīmoli.