Buržuāzija

Kas ir buržuāzija:

Buržuāzija ir kapitālisma režīma sociālā klase, kurā tās biedri ir kapitāla īpašnieki, ti, komersanti, rūpnieki, zemes īpašnieki, nekustamais īpašums, bagātības un ražošanas līdzekļu īpašnieki .

Buržuāzija ir buržuāzijas kvalitāte. Tas ir pretējs proletariātam, darba klasei, kuras vienīgā labā ir darbaspēks. No latīņu "burgus", kas nozīmē cietoksni, vai no vācu "burgs", mazpilsētas.

Buržuāzijas izcelsme

Vārds buržuāzija nāk no "burgo", vārds, kas piešķirts viduslaiku pilsētām, kuras lielā mērā apdzīvo komersanti, kurus sauca par buržuāziju. Šī komerciālā buržuāzija, ko bagātināja tirdzniecības prakse, pakāpeniski iekļuva aristokrātijā un sāka dominēt politiskajā, sociālajā un ekonomiskajā dzīvē no Francijas revolūcijas, izveidojot sevi 19. gadsimta gaitā.

Laikā, kad buržuāzija kļuva daudzveidīgāka par buržuāziju, kurai piederēja ražošanas līdzekļi, un vidējā un mazā buržuāzija (divdesmitajā gadsimtā saukta par vidusšķiru), kas aptver tos, kuri izmanto brīvās profesijas un visus tos, kas ir saistīti, augstajām ekonomikas sfērām un valdošajām klasēm.