Art

Kas ir māksla:

Māksla ir cilvēka darbība, kas saistīta ar estētiskās kārtības izpausmēm, ko mākslinieki ir radījuši no uztveres, emocijām un idejām, lai stimulētu šo apziņas interesi vienā vai vairākos skatītājos, un katram mākslas darbam ir unikāla un atšķirīga nozīme .

Māksla ir saistīta ar estētiku, jo tā tiek uzskatīta par fakultāti vai rīcību, ar kuru cilvēks rada darbu, tēlu vai skaņu, cenšoties izteikt savu materiālo vai nemateriālo pasauli, kas viņu iedvesmo. Filozofijas vēsturē viens mēģināja definēt mākslu kā intuīciju, izteiksmi, projekciju, sublimāciju, izvairīšanos utt. Aristotelis definēja mākslu kā realitātes imitāciju, bet Bergsons vai Prousts to uzskata par realitāti raksturīgā netipiskā stāvokļa saasināšanos. Kants mākslu uzskata par izpausmi, kas rada "neieinteresētu apmierinātību".

Saskaņā ar romantismu, Vitalismu, fenomenoloģiju, marxismu, citas un jaunas "mākslas" interpretācijas arī rodas. Mākslas definēšanas grūtības ir tās tiešā saikne un atkarība no vēsturiskās un kultūras konjunktūras, kas to rada. Tas notiek tāpēc, ka, veidojot un stabilizējot stilu, tas saplūst ar izveidotajām sistēmām un kodiem.

Māksla ir termins, kas nāk no latīņu valodas un nozīmē tehniku ​​/ prasmi. Mākslas definīcija atšķiras atkarībā no laika un kultūras, kas ir rokmāksla, amatniecība, zinātnes māksla, reliģija un tehnoloģija. Šodien māksla tiek izmantota kā mākslinieciska darbība vai mākslinieciskas darbības produkts. Māksla ir cilvēka radīšana ar estētiskām vērtībām, piemēram, skaistumu, līdzsvaru, harmoniju, kas veido darbu kopumu.

Primitīvām tautām, mākslai, reliģijai un zinātnei kopīgi iznāca skaitlis, un sākotnēji māksla varēja tikt saprasta kā produkts vai process, kurā zināšanas tiek izmantotas, lai izpildītu noteiktas spējas. veidot skulptūras, gleznas, apavus vai kuģus.

Māksla ir cilvēka atspoguļojums un bieži ir viņa sociālais stāvoklis un domāšanas būtība.

Mākslas vēsture

Mākslas vēsture sastāv no zinātnes, kas studē mākslinieciskās kustības, estētiskās valorizācijas izmaiņas, mākslas darbus un māksliniekus. Šī analīze tiek veikta pēc pētāmā laika sociālā, politiskā un reliģiskā aspekta. Dažādas citas zinātnes kalpo kā atbalsts mākslas vēsturē, piemēram, numismātikā, paleogrāfijā, vēsturē, arheoloģijā utt.

Mākslas vēsturē ir iespējams mazliet uzzināt par cilvēku, attīstot dažādas izpausmes un mākslinieciskās izpausmes.

Mākslas veids

Māksla piedāvā dažādas formas, piemēram, plastmasu, mūziku, skulptūru, kino, teātri, deju, arhitektūru utt. Ir vairākas izpausmes, ko izmanto, lai aprakstītu dažādas mākslas izpausmes, piemēram: vizuālā māksla, skatuves māksla, grafika, vizuālā māksla utt.

Daži autori (piemēram, Hegel un Ricciotto Canudo) un domātāji dažādās mākslās organizēja numurētu sarakstu. Dažu mākslas formu iekļaušana nebija ļoti vienprātīga, bet, attīstoties tehnoloģijām, šī ir visbiežāk sastopamā saraksts šajās dienās:

1. māksla - mūzika;

2. māksla - deja / horeogrāfija;

3. māksla - gleznošana;

4. māksla - tēlniecība / arhitektūra;

5. māksla - teātris;

6. māksla - literatūra;

7. māksla - kino;

8. māksla - fotogrāfija;

9. māksla - komiksi;

10. māksla - datoru un video spēles;

11. māksla - digitālā māksla.

Skatiet arī abstraktās mākslas nozīmi.