Parakstītājs

Kas ir Parakstītājs:

Parakstītājs ir stāvoklis, kādā persona var parakstīt dokumentu, tādējādi parakstot tā satura saturu. Juridiska persona vai valsts var būt arī parakstītājvalstis.

Ja tiek teikts, ka valsts ir parakstītāja, tas nozīmē, ka šī valsts ir parakstījusies uz kāda veida manifestu, līgumu, līgumu, vēstuli vai citu dokumentu, ar kuru tā piekrīt iesniegtajam saturam. Piemēram, Brazīlija ir parakstījusi Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju.

Pilnvaras parakstītājs sastāv no personas, kas paraksta šāda veida dokumentu.

Etimoloģiski vārds "parakstītājs" radās portugāļu valodā no franču signataire . Tas tomēr izriet no latīņu signata, kas nozīmē "parakstīts".

Parakstītāja sinonīms, ko parasti izmanto, ir abonents.