Ētisks un morāls

Kas ir ētisks un morāls:

Filozofiskajā, ētiskajā un morālajā kontekstā tām ir atšķirīgas nozīmes . Ētika ir saistīta ar pamatotu morālo vērtību izpēti, kas vada cilvēka uzvedību sabiedrībā, savukārt morāle ir katras sabiedrības veidotās tradīcijas, noteikumi, tabu un konvencijas.

Terminiem ir atšķirīga etimoloģiskā izcelsme. Vārds "ētika" nāk no grieķu "ētikas", kas nozīmē "būtības veids" vai "raksturs". Jau vārds "morāls" ir latīņu termina "morales" izcelsme, kas nozīmē "attiecībā pret muitu".

Ētika ir zināšanu kopums, kas iegūta, pētot cilvēka uzvedību, mēģinot izskaidrot morāles noteikumus racionālā, pamatotā, zinātniskā un teorētiskā veidā. Tā ir pārdomas par morāli.

Morāls ir noteikumu kopums, ko piemēro ikdienas dzīvē un ko nepārtraukti izmanto katrs pilsonis. Šie noteikumi palīdz katram indivīdam, vadot savas darbības un spriedumus par to, kas ir morāls vai amorāls, pareizi vai nepareizi, labi vai slikti.

Praktiskā nozīmē ētikas un morāles mērķis ir ļoti līdzīgs. Viņi abi ir atbildīgi par pamatu veidošanu, kas vada cilvēka uzvedību, nosakot viņa raksturu, altruismu un tikumības, kā arī par labāko veidu, kā rīkoties un rīkoties sabiedrībā.

Vai vēlaties uzzināt vairāk par šo tēmu? Pārbaudiet šos ētikas un morāles piemērus.