Visuresošs

Kas ir visuresošs:

Visuresošs ir vīrišķīgs un sievišķīgs īpašības vārds, kas nozīmē visuresošu un raksturo kaut ko vai kādu, kas vienlaicīgi atrodas visur .

Attiecībā uz etimoloģiju visuresošs vārds ir omni (kas nozīmē visu vai visu) un praesentia (nozīmē klātbūtni). Dažiem cilvēkiem ir šaubas par šī vārda pareizrakstību, konkrētāk, starp visuresošo un nepārstāvīgo . Pareizs veids, kā uzrakstīt šo vārdu, ir visuresošs.

Visuresošs ir viens no īpašības vārdiem, ko izmanto, lai aprakstītu Dievu, kopā ar visu zinošo (zina visu) un visvareno (ir visa vara).

Lai gan tas nav parādīts Bībelē, daži cilvēki apgalvo, ka ir iespējams interpretēt, ka Dievs ir visur, jo tādi fragmenti kā Psalms 139: 7-12 un Jeremijas 23:24, kas norāda, ka nav iespējams bēgt no Dieva.

Tomēr daži cilvēki apgalvo, ka Dievs nav visuresošs, vienkārši var redzēt visu no debesīm, un zina visas lietas (ir viszināms).