Vienpusējs

Kas ir vienpusējs:

Vienpusējs ir tikai tāds, kas atrodas tikai vienā pusē, kas slīpas tikai uz vienu pusi vai kalpo tikai vienai pusei. Vārdu unilatral veido prefikss "uni", kas nozīmē "viens", "viens", kā arī vārds "sānu", kas nozīmē pusi.

Vienpusējs pasākums ir tāds, kas kalpo tikai vienas ieinteresētās puses iemesliem un interesēm.

Vienpusējs apgaismojums ir tāds, kas ir vērsts tikai uz vienu pusi, kas izgaismo tikai vienu pusi.

Apsardze vienpusēji ir bērnu aizbildnība, kad tā ir pakļauta vienam no vecākiem.

Juridiskajā jomā vienpusējs ir līguma veids, kurā tikai viena puse uzņemas saistības pret otru. Vienpusējas sarunas ir lēmums, kas labvēlīgi ietekmē tikai vienu no iesaistītajām pusēm, tas ir sarunu veids, kurā vienas iesaistītās personas intereses tiek vērtētas, kaitējot otram, tas ir, ka bez kādas citas personas līdzdalības viena puse uzņemas lēmumu, kas šķiet vispiemērotākais.