Infidel depozitārijs

Kas ir Infidel Keeper:

Neuzticīgs aizbildnis ir persona, kas bija atbildīga par īpašuma, kas viņam nepieder, atstāšanu, atstājot to pazušanai vai nozagšanai utt. No uzticīga depozitārija viņš kļuva par neuzticamu depozitāriju.

Vārds "depozitārijs" nāk no latīņu valodas termina " deponer e", kas nozīmē personu, kurai viens dod sev vai kam kāds uzticas, noguldījumā.

Kad preces netiek atgrieztas, uzticīgais depozitārijs kļūst neuzticīgs. Federālās Konstitūcijas 5. panta LXVII. Punktā ir norādīti scenāriji, kuros atļauts izmantot civilo ieslodzījumu: ja ir "brīvprātīga un nepiedodama barības neizpildes saistību neizpilde", vai, ja depozitārijs nav ticams.

Neskatoties uz to, Federālās Augstākās tiesas Augstākās tiesas publikācijas Nr.25 publikācija nosaka, ka: Neatļauta depozitārija civilais ieslodzījums neatkarīgi no noguldījuma veida ir nelikumīgs . Tas nozīmē, ka paliek tikai tās personas civilais cietums, kam vajadzētu būt alimentiem.