Rūpniecības kapitālisms

Kas ir rūpniecības kapitālisms:

Rūpniecības kapitālisms (vai industriālisms) bija otrais kapitālisma posms, kas parādījās Anglijā astoņpadsmitajā gadsimtā ar industriālās revolūcijas sākumu.

Rūpniecības kapitālisms kopš 15. gadsimta ir aizstājis Eiropā dominējošo komerciālo modeli. Agrāk ekonomika apmainījās ar Mercantilist praksi iepirkt, pārdot un apmainīt garšvielas, metālus un lauksaimniecības produktus. Ar industrializācijas procesu ekonomikā dominēja masveida ražošana, un rūpniecība kļuva par galveno ekonomikas nozari.

Rūpniecības kapitālisms sākās ar pirmo rūpniecisko revolūciju, ap 1750. gadu un beidzot izveidojās 19. gadsimta otrajā pusē ar otro rūpniecisko revolūciju (saukta arī par tehnoloģisko revolūciju).

Vēsturiski industriālisms ir otrais kapitālisma posms:

 • Komerciālais vai komerciālais kapitālisms (saukts arī par pirmskapitālismu): no piecpadsmitā līdz astoņpadsmitajam gadsimtam;
 • Rūpnieciskais kapitālisms vai industriālisms: no astoņpadsmitā līdz deviņpadsmitajam gadsimtam;
 • Finanšu kapitālisms vai monopols: no 20. gadsimta.

Rūpnieciskā kapitālisma vēsturiskais konteksts

Kapitālistisko ekonomisko sistēmu spēcīgi ietekmēja astoņpadsmitajā gadsimtā Anglijā uzsāktais tehnoloģiskais progress. Periodā manuālo ražošanas procesu aizstāja tvaika mašīnas un automatizēti instrumenti.

Rūpniecības revolūcijas radītās ražošanas paradigmu maiņa ietekmēja visus dzīves aspektus Eiropā un vēlāk arī pasaulē. Ar to bija liels iedzīvotāju skaita pieaugums, vidējās algas pieaugums un dzīves kvalitātes uzlabošana.

Rūpnieciskā revolūcija neizbēgami negatīvi ietekmēja ekonomiku, strauji palielinoties preču ražošanai un patēriņa tirgum. Rūpniecība, protams, ir kļuvusi par ienesīgāko sektoru un līdz ar to arī jauno kapitalisma ainavu.

Rūpnieciskā kapitālisma raksturojums

Visas rūpnieciskās kapitālisma iezīmes bija sekas, ko radīja ražošanas līdzekļu tehnoloģiskie sasniegumi:

 • Ražošanas līdzekļu industrializācija;
 • Ievērojams produktivitātes pieaugums;
 • Mehānizācija un jaunu tehnoloģiju rašanās;
 • Transportlīdzekļu izgudrošana un uzlabošana;
 • Starptautisko attiecību stiprināšana ar tirdzniecības palīdzību;
 • Globalizācijas un imperiālisma pastiprināšana;
 • Pilsētu un iedzīvotāju skaita pieaugums;
 • Sociālais darba dalījums;
 • Algu darbs un algu pieaugums;
 • Lielāka sociālā nevienlīdzība (ienākumu koncentrācijas dēļ, kas pieder buržuāzijai, kurai pieder ražošanas līdzekļi).

Rūpniecības kapitālisms Brazīlijā

Rūpniecības kapitālisms Brazīlijā tika izveidots tikai deviņpadsmitajā gadsimtā, kad industriālās revolūcijas ietekme sasniedza valsti.

Brazīlijas rūpnieciskais kapitālisms vispirms izpaužas Sanpaulu valstī, kad kafijas krīze piespieda ražotājus lielā apjomā ieguldīt šajā nozarē. Šis ieguldījums ir izplatījies arī citās pārtikas nozarēs, kā arī tekstilrūpniecībā, pārveidojot dienvidaustrumu reģionu par valsts rūpniecisko polu.

Rūpniecības kapitālisma sekas Brazīlijā

Kapitālisma industrializācija Brazīlijā izraisīja tādas pašas sekas, kas cietušas pārējā pasaulē, turklāt citiem, kam ir īpašs raksturs:

 • stādījumu platību paplašināšana;
 • mašīnu ieviešana vietējā ražošanas procesā;
 • starptautiskajā arēnā;
 • Brazīlijas atkarības no importētajiem produktiem samazināšanās;
 • pirmo automaģistrāļu parādīšanās valstī;
 • imigrantu skaita pieaugums;
 • pilsētu centru un lauku iedzīvotāju izceļošana.