Atbalsts

Kas ir Co-widget:

Atbalstošais dalībnieks ir tāds, kurš piedalās, palīdzot konkrētai personai viņa lomā. Tas attiecas arī uz aktieru vai aktrisi, kas darbojas sekundārā lomā, tieši vai netieši darbojoties ar varoņiem.

Ja tiek uzskatīts, ka personai ir atbalstoša loma vai funkcija, tas nozīmē, ka viņš darbojas fonā, bet rīkojas tādā pašā nolūkā kā tas, kam ir vadošā loma.

Kā jau minēts, skatuves mākslā aktieris vai atbalstošais aktrise ir, piemēram, tāds, kas atbalsta spēles vai filmas galveno varoni. Tās galvenā funkcija ir papildināt parauglaukumu, kas vērsts uz galveno varoņu un antagonistu vēstures attīstību.

Daži no galvenajiem coadjuvanta sinonīmiem ir: palīgs, palīgs, asistents, asistents un asociētais.

Angļu valodā atbalsta burtiskā tulkošana.

Atbalsts aktieram un varonis

Atšķirībā no līdzpriekšsēdētāja, kas darbojas kā palīgs, kas spēlē papildu lomu, varonis ir tas, kam ir galvenā loma vai funkcija.

Piemēram, izpildītājmākslā varonis ir stāstījuma centrālais raksturs . Atbalsta rakstzīmes ir visas pārējās rakstzīmes, kas ir stāsta daļa, bet tās nav mērķa galvenās iezīmes.