Likuma un pasūtījuma garantijas nozīme (GLO)

Kas ir likumu un pasūtījumu garantija (GLO):

Likuma un kārtības garantija (GLO) ir pagaidu pasākums, kas dod armijas policijas varu, jo īpaši, ja krīzes situācijās ir samazinājušies valsts drošības spēki.

Republikas prezidents var pieņemt likuma un kārtības garantiju operāciju izpildi. Parasti šīs misijas tiek aicinātas tikai tad, ja pastāv nopietns drauds kārtības uzturēšanai un likumu ievērošanai valstī.

Tiesību un kārtības garantijas ir balstītas uz valsts tiesību aktiem, izmantojot Federālās Konstitūcijas 142. pantu, kas izriet no Papildu likuma Nr.

Bruņoto spēku galvenā funkcija GLO operāciju laikā ir nodrošināt noteiktu laiku, epizodiski un darboties ierobežotā teritorijā, iedzīvotāju un iestāžu integritāti un drošību.

Brazīlijas Aizsardzības ministrija ir izstrādājusi GLO rokasgrāmatu, kuras mērķis ir standartizēt visas operācijas, ko bruņotie spēki veic šo darbību ietvaros.

Skat. Arī Papildu likuma un likuma nozīmi.