SESMT

Kas ir SESMT:

SESMT ir saīsinājums specializētajam dienestam drošības inženierzinātnēs un arodmedicīnā un ir veselības aprūpes speciālistu komanda, kas paliek uzņēmumos, lai aizsargātu darba ņēmēju fizisko integritāti .

SESMT ir noteikts Darba likumu konsolidācijas 162. pantā, un to regulē normatīvā norma 04. Atkarībā no darbinieku skaita un darbības veida dienests var ietvert šādus profesionāļus: darba ārstu, darba medicīnas māsu, darba medicīniskā aprūpe, darba drošības inženieris un darba drošības speciālists.

SESMT tika izveidots, palielinoties nelaimes gadījumiem, ko darbinieki kopumā cieš darba vietā. Taču ne tikai šim nolūkam SESMT uzdevums ir brīdināt un dot norādījumus darbiniekiem par jaunu slimību parādīšanos, paskaidrojumiem par jebkāda veida slimībām un arī novērst mazu darba negadījumu rašanos un kaitējumu uzņēmumam.