Augšup

Kas ir Upstream:

Upstream burtiski nozīmē "augšup". Ģeogrāfijā augšup pa straumi vai upes avotu norāda ūdens plūsmas normālo virzienu. Izpausme tiek izmantota citās dažādās jomās, piemēram, naftas rūpniecībā, bioloģijā, datorzinātnēs utt.

Naftas rūpniecībā iepriekšējā posma apzīmē ražošanas ķēdes daļu, kas ir pirms rafinēšanas. Tā aptver izpētes, izstrādes, ražošanas un transportēšanas darbības pārstrādei.

Naftas rūpniecības darbības ir sadalītas trīs galvenajās daļās: augšup, vidū un lejup . Upstream ietver naftas avotu meklēšanu, identifikāciju un atrašanās vietu un šīs eļļas transportēšanu uz rafinēšanas rūpnīcām. Midstream ir fāze, kurā izejvielas tiek pārveidotas par gataviem lietojumiem. Pakārtotais posms ir loģistikas daļa, ti, produktu transportēšana no rafinēšanas uz patēriņa vietām.

Citās jomās, piemēram, molekulārajā bioloģijā, augšupējā līnija nosaka relatīvās pozīcijas DNS; datortīklā termins apzīmē virzienu, kādā tiek veikta datu pārsūtīšana starp klientu un serveri.

"Upstream" ir amerikāņu komēdijas filmas nosaukums, kuru režisors ir Džons Fords un izlaists 1927. gadā.