Lieki

Kas ir lieks:

Atbrīvojums ir divu ģintiju īpašības vārds, ko izmanto, lai aprakstītu kaut ko, kurā informācija jau ir teikta, kļūstot par atkārtotu, pārmērīgu.

Vārds attiecas uz terminu atlaišana, kas nozīmē līdzīgu vārdu vai izteiksmju pārmērīgu izmantošanu. Tā nāk no latīņu redundare, kas nozīmē "atgriezties".

Cilvēks ir lieks, kad viņš vairākas reizes stāsta to pašu stāstu, nemainot to, ko viņš saka, vai pagarinot savu runu, izraisot ziņojuma ielādēšanu ar atkārtojumiem.

Piemērs: "Mērs ir ļoti lieks savā runā. Viņš runāja divas stundas, lai pateiktu kaut ko, ko viņš varētu teikt 30 minūšu laikā."

Terminu var aizstāt arī ar sinonīmiem, piemēram, difūziem, pārmērīgiem, ilgstošiem, pleonastiskiem. Angļu valodā tas ir rakstīts līdzīgi kā portugāļu valodā: lieks .