Veikt

Kas ir Envidar:

Iesaistīt nozīmi, lai izmantotu sevi ar centību vai apņemšanos, veltīt sev maksimālu, lai meklētu izaicinājumu. Iesaistīšanās koncentrē rīcību uz noteiktu mērķi un nepiešķir, kamēr tā nav pabeigta.

Skaudībai nozīmē arī piedāvāt tikai kā laipnības demonstrāciju, nesniedzot patiesu nodomu to pieņemt.

Envidar ir izpausme, kas ir arī daļa no iedzīvotāju, kas dzīvo Brazīlijā Rio Grande do Sul, dialektā, ko viņi izmanto, lai runātu, kad indivīds spēlēs, liksies, riskē ar spēli.

Daži teikumi, kuros lietojamais darbības vārds tiek lietots pareizi:

"No otras puses, mēs arī centīsimies attīstīt savu partneri."

"Viņš ir ieguldījis resursus, kas vajadzīgi viņa mērķa sasniegšanai."

"Eksaminētājam jādarbojas, lai atrisinātu problēmas."

"Viņiem būtu jātērē vairākas stundas, lai atrisinātu konfliktu."