Superb

Kas ir Superb:

Lieliska ir lepnuma izpausme, izlikšanās, pārākums pār citiem cilvēkiem. Tā ir augstprātība, aizrautība, pārspīlēta pašapziņa.

Superb ir sievišķīga lietvedība no latīņu valodas supervīzijas, kas nozīmē paaugstinājumu, prezumpciju, lepnumu.

Superb ir negatīva izpausme, kas apzīmē pārākuma priekšstatu, spēja izpausties individuāli vai grupā, izteikta kā šķietamas izpausmes, lai nicinātu un masveidā aplūkotos cilvēkus, tāpat kā sliktākas būtnes. Rasisms, ksenofobija, elitisms, korporatisms, uzvedība raksturo lepnumu

Lieliska ir tā, ka indivīds tiek uzskatīts par lepni, augstsirdību, kurā dominē augstprātība. Tas ir arī īpašības vārds, kas kvalificē to, kurš ir augstāks vai augstāks par citu, kurš ir lepns, veltīgs, grandiozs, cildens, lielisks, skaists.

Katoļu Baznīcai lepnums ir viens no septiņiem nāvējošiem grēkiem, un pazemības, pieticības gods tiek sludināts pret to.