Sekas

Kas ir sekojošs:

Sekas ir rezultāts no citiem rezultātiem, patiesība vai paziņojums, kas radies iepriekšēja argumenta vai situācijas rezultātā.

Sekas ir tādas, kas sastāv no konkrētas darbības vai fakta nepārtrauktības, kas atspoguļo tās papildinājumu. Domas, argumenta vai argumentācijas turpinājums var tikt saprasts arī kā sekas.

No loģiskā viedokļa sekas atbilst acīmredzamam atskaitījumam, kas tiek veikts no citas, kas ir iepriekš pierādīta, radot zināšanas pakāpeniski viena otrai.

Piemērs: "Četru cigarešu paciņu dienā smēķēšanas sekas ir plaušu vēzis . "

Daži no galvenajiem sinonīmiem ir sekas, rezultāts, iznākums, iznākums, rezultāts, turpinājums, turpinājums, atskaitīšana, noslēgšana, indukcija un secinājumi.

Etimoloģiski šis vārds ir atvasināts no latīņu korolārijas, ko var tulkot kā "nelielu metāla kroni", ko izmanto, lai apbalvotu romiešu aktierus kā viņu skatuves atzīšanu teātrī.

Uzziniet vairāk par pamatojuma nozīmi.