Sociālās zinātnes

Kas ir sociālās zinātnes:

Sociālās zinātnes ir plaša studiju joma, kuras mērķis ir izprast sabiedrības darbību, attīstību un organizēšanu.

Sociālajās zinātnēs tiek pētīti visi ar sabiedrību saistīti nozīmīgie aspekti: tās izcelsme, vēsturiskie procesi, funkcionēšana, attīstības aspekti, sociālās pārmaiņas, konflikti, kultūras iezīmes un ieradumi.

Kāda ir sociālo zinātņu studiju joma?

Sociālās zinātnes strādā ar pētījumiem un pētījumiem par dažādiem ar cilvēka uzvedību saistītiem aspektiem laika gaitā un par to, kā šīs uzvedības var ietekmēt sabiedrības struktūru.

Lai izprastu sabiedrības darbību, papildus pašreizējām sociālajām parādībām mēs pētām arī sabiedrības vēsturisko izcelsmi, attīstības procesus un dažādos cilvēka uzvedības veidus.

Tiek pētīts, kā vietējās ietekmes sociālie aspekti un konkrētās sabiedrības identitāte individualizējas. Tiek pētīti sociālie notikumi, individuālā un kolektīvā uzvedība, cilvēku identitāte, kultūras, ģimenes un ekonomiskie paradumi.

Sociālo zinātņu trīs studiju jomas

Sociālās zinātnes aptver trīs dažādas studiju jomas: antropoloģija, socioloģija un politikas zinātne.

  • Antropoloģija : tiek pētītas sabiedrības iezīmes, piemēram, kultūras, reliģiskās, ekonomiskās un ģimenes struktūras.
  • Socioloģija : pēta sociālo attiecību funkcionēšanu starp cilvēkiem, kas ir sabiedrības daļa.
  • Politikas zinātne : studē politikas, ideoloģiju, režīmu un valdības sistēmu darbību un to, kā attīstās varas attiecības.

Šīs studiju jomas, katra ar savām īpatnībām, cenšas izprast dažādos sociālos aspektus, lai izprastu cilvēka realitātes atšķirības noteiktā sociālā kontekstā.

Kāda ir sociālo zinātņu nozīme?

Sociālo zinātņu esamība ir svarīga, lai palīdzētu labāk izprast sabiedrības darbību, tās kultūras daudzveidību un indivīdu uzvedību kā būtnes, kas ir daļa no sociālās grupas.

Tas ir svarīgi, lai labāk interpretētu dažādās sociālās realitātes, kā arī saprast morālās un sociālās vērtības, kas ir daļa no konkrētā sociālā konteksta. Tāpat sociālās zinātnes studijas ir svarīgas, lai izprastu vēsturiskos ciklus un sociālās pārmaiņas, kas notiek laika gaitā.

Šo pētījumu rezultātus var izmantot daudziem mērķiem. Piemēram, izvērtējot valdības darbības, izglītības projektos, valsts politikas īstenošanā, tirgus izpētē, politikā un sociālajos projektos.

Kas ir sociālo studiju speciālists?

To, kas šajā jomā mācās, sauc par sociālo zinātni . Šis speciālists ir atbildīgs par studiju un pētījumu sagatavošanu sociālajās zinātnēs.

Sociālo zinātnieku darbs ietver vēsturisko procesu un izmaiņu izpēti un dažādu sociālo grupu uzvedības analīzi. Datu vākšana un politisko institūciju darbības izpēte arī ir daļa no šī speciālista darba.

Sociālā zinātnieka darba tirgus var būt visaptverošs. Papildus tam, ka viņš ir pētnieks, viņš var darboties arī kā runātājs, konsultants vai padomnieks dažādās sabiedrības nozarēs gan publiskajā, gan privātajā sfērā.

Sociālo zinātņu kurss

Sociālo zinātņu fakultātes kurss ilgst vidēji četrus gadus un aptver trīs jomu disciplīnas, kas ietilpst sociālajās zinātnēs: socioloģijā, antropoloģijā un politikā.

Starp citām disciplīnām, tādi priekšmeti kā ģeogrāfija, vēsture, antropoloģija, ekonomika, statistika, socioloģija, filozofija, politika un zinātniskā metodoloģija ir daļa no studiju programmas. Kurss ietver arī praktiskus priekšmetus, kas ietver lauka pētījumus un datu vākšanu un analīzi.

Kursu var iegūt ar divām dažādām kvalifikācijām: bakalaura un bakalaura grādu . Sociālo zinātņu bakalaurs darbojas galvenokārt pētniecības, datu analīzes un konsultāciju jomā. Sociālo zinātņu absolvents, papildus darbam ar pētniecību, ir arī kvalificēts strādāt ar mācībām šajā jomā.

Sociālo zinātņu un humanitāro zinātņu atšķirības

Sociālās zinātnes analizē visdažādākos sabiedrības aspektus un cilvēka uzvedības ietekmi konkrētā sabiedrībā. Cilvēkzinātnes, vienlaikus studējot cilvēku, vairāk uztrauc viņu individuālos aspektus, kā tas ir ar psiholoģiju.

Tātad vislielākā atšķirība starp tām ir tā, ka sociālās zinātnes studē cilvēka uzvedību kā daļu no kolektīva kā sociālās būtnes; savukārt cilvēka zinātnes pētījumi skar cilvēka individualitāti .

Augstākās izglītības personāla (Capes) pilnveidošanas koordinācija, kas ir atbildīga par augstākās izglītības standartiem Brazīlijā, uzskata, ka daudzas sociālajās zinātnēs apgūtās disciplīnas ir daļa no humanitāro zinātņu jomas, kā tas ir filozofija, vēsture un socioloģija.

Līdz ar to, lai gan tās tiek uzskatītas par piederīgām dažādām zināšanu jomām, ir svarīgi zināt, ka tās ir starpdisciplināras jomas un ka kopīgi pētot daudzos sociālos aspektus.

Lietišķās sociālās zinātnes

Lietišķās sociālās zinātnes ir zināšanu apgabala nosaukums, ko izveidojuši Capes.

Saskaņā ar ķermeņa informāciju tiek izmantoti tādi lietišķo sociālo zinātņu kursi kā administrācija, arhitektūra un urbanizācija, bibliotēka, grāmatvedības zinātnes, sociālā komunikācija, tiesības, sociālie pakalpojumi.

Skatīt arī antropoloģijas, politikas zinātnes, socioloģijas un filozofijas nozīmes.