Visvarenais

Kas ir Visaptverošs:

Visvarenais nozīmē, ka kāds, kas spēj darīt visu, nav nekādas grūtības un kas ir Visvarenais . Visvarenā būtne ir tāda, kurai nav nepieciešams ikviens, kurš ir spēcīgs katrā ziņā.

Šo vārdu plaši izmanto, lai kvalificētu Dievu dažādās reliģijās, piemēram, kristietībā, jūdaismā, islāmā utt. Šo reliģiju cilvēki uzskata, ka viņu Dievs ir Visaptverošs, ka viņš ir pārāks, augstākā Būtne, kurai ir lielākas pilnvaras nekā jebkuram cilvēkam.

Senajā Grieķijā radās termins visvarens, ar mitoloģiju, kur daudzas klātbūtnes bija tādas, kā visvarens, viszināms un visuresošs. Visaptverošs ir tas, ka būtne, kurai ir neierobežota vara, viszināms, ir kāds, kam ir visas pasaules zināšanas visās jomās, un visuresoša ir būtne, kas ir visur, visur. Šādi raksturīgie raksturlielumi varētu piederēt tikai vienam Dievam.

Skatiet arī visuresošas, viszināmas un mitoloģijas nozīmes.