Freelancer

Kas ir Freelancer:

Brīvmākslinieks ir angļu valodas termins, kas raksturo autonomo profesionālu, kurš veic neatkarīgu darbību un spēj sniegt pakalpojumus vairākiem darba devējiem.

Brīvmākslinieka galvenā iezīme ir tā, ka tai nav pastāvīgu darba attiecību ar darba devējiem, kas ļauj profesionālim vadīt un organizēt savu darbu.

Parasti brīvmākslinieks pilda noteiktu darba uzdevumu darba devējam un pēc tam maksā par šo pakalpojumu darba beigās. Daži ārštata darbinieki var saņemt pabeigtu darbu, citi par katru sniegto pakalpojumu stundu.

Šo vākšanas procedūru var veikt citādi, jo dažiem profesionāļiem jau ir noteiktas cenas noteiktiem pakalpojumiem. Turklāt laiks, kas nepieciešams konkrēta uzdevuma veikšanai, var atšķirties, un tas var ietekmēt arī atalgojumu.

Vēl viens svarīgs faktors brīvmākslinieka darbā ir tāds, ka viņam nav jāstrādā tradicionālā biroja vidē, spējot veikt savas darbības savā mājā vai birojā, veidojot kontaktus tīklā.

Skatiet arī Home Office nozīmi.

Brīvmākslinieks ir arī tendence komunikācijas, dizaina, reklāmas, mārketinga, informācijas tehnoloģiju, mūzikas, kultūras produkcijas un daudzu citu tirgu tirgos.