Ziņas

Kas ir ziņas:

Ziņas ir jebkura veida informācija, kas rada jaunu un nesenu notikumu vai atklāj jaunumu par esošo situāciju. Vārda "ziņas" izcelsme nāk no latīņu valodas, kurā " notitia " nozīmē "pazīstamību; zināšanas par kādu; jēdziens ".

Bieži lieto terminu kā sinonīmu "atrašanās vietai", kad vēlas iegūt zināšanas par konkrētas personas situāciju. Piemēram: "Vai esat dzirdējuši no mūsu kolēģes Maria Antonia?"

Žurnālistikā ziņu posteni raksturo sabiedrības interesējošs informatīvs teksts, kas stāsta par neseno faktu, kas noticis valstī vai pasaulē un kura saturu veido politiska, ekonomiska, sociāla, kultūras uc tēma.

Ziņas tiek pārraidītas sabiedrībai, izmantojot televīziju, laikrakstus, žurnālus un citus plašsaziņas līdzekļus.

Žurnāla žurnālistikas ziņu stāstījums ir jāveic precīzi, objektīvi un objektīvi. Šāda veida ziņās ir jāuzsver faktu patiesums, valodas skaidrība un satura objektivitāte.

Galvenie jautājumi, uz kuriem jāatbild stāsta strukturēšanai, ir šādi: "Kas?", "Kas?", "Kad?", "Kur?", "Kā?", "Kāpēc?", "Kā?".

Žurnālistiskā teksta struktūra tiek saukta par "apgriezto piramīdu", jo ziņās svarīgākā informācija jāparādās pirmajā daļā. Turpmākajos punktos cita informācija parādās dilstošā secībā pēc svarīguma.