Klases diagramma

Kas ir klases diagramma:

Klases diagramma ir statiska attēlojums, kas tiek izmantots programmēšanas zonā, lai aprakstītu sistēmas struktūru, kas atspoguļo tās klases, atribūtus, operācijas un attiecības starp objektiem.

Šāda veida pārstāvība ir ļoti noderīga sistēmu un datoru programmatūras izstrādē, jo tā definē visas klases, kas sistēmai ir nepieciešamas, un kalpo par pamatu citu diagrammu veidošanai, kas nosaka sakaru veidu, secību un sistēmu stāvokli.

Klases diagramma ir vienotās modelēšanas valodas (UML) centrālā daļa. Tas atspoguļo UML galvenos mērķus, kam ir funkcija nošķirt dizaina elementus no sistēmas kodēšanas.

Šī valoda palīdz modelēt dažādas diagrammu apakšgrupas, tostarp uzvedības, mijiedarbības un struktūras diagrammas. Parasti to izmanto inženieri programmatūras arhitektūras dokumentēšanai.

Klases diagrammas komponenti

Diagrammas, kas veido klases diagrammu, var attēlot faktiski ieprogrammētās klases, kā arī galvenos objektus vai sistēmas klases un objektu mijiedarbību. Šie vienumi ir:

Klase

Abstrakts elements, kas pārstāv objektu kopu. Tajā ir objekta specifikācija, tās īpašības, atribūti un metodes.

Atribūts

Tā nosaka klases īpašības, piemēram, redzamību, nosaukumu, datu veidu, daudzveidību, sākotnējo vērtību un īpašumu.

Redzamība var būt publiska (ar simbolu +) vai privāta (ar simbolu). Ja tā ir publiska, citām klasēm var piekļūt atribūtam, un, ja tā ir privāta, tam var piekļūt tikai pati klase.

To var arī aizsargāt (ko simbolizē # simbols) vai var piešķirt paketē (ko simbolizē ~ simbols), kur atribūtu piekļūst klases un ārējās klases attiecības.

Nosaukums ir atribūta ID, un datu tips norāda atribūtu datu specifikāciju, kā arī tā sākotnējo vērtību un īpašības, kas ir atkarīgas no programmēšanā izmantotās valodas. Daudzkārtība norāda uz iespēju, ka atribūts var veidot attiecības ar citām klasēm.

Darbība

Tā nodarbojas ar abstrakta objekta nepieciešamo funkciju. Šajā komponentā ir arī tādas funkcijas kā vārds, redzamība un parametri.

The

Šis komponents attiecas uz nodarbību spēju saistīt. Tajā var būt arī nosaukums, daudzveidība un navigācijas veids, kas norāda, kur atrodas informācija par klasi un no kurienes tā iet.

Runājot par struktūru, klases diagramma ir attēlota tādā veidā, ka pašas klases forma sastāv no taisnstūra ar trim līnijām.

Augšējā rindā ir klases nosaukums, vidējā līnija, klases atribūti un apakšējā rinda izsaka metodes vai darbības, ko klase var izmantot. Diagrammā klases un apakšklases ir sagrupētas, lai parādītu statisko sakarību starp katru objektu.

Nākamajā attēlā parādīts vienkāršas klases diagrammas piemērs :

Skatiet arī programmatūras un diagrammas nozīmi.