El Shaday

Kas ir El Shaday:

El Shaday vai El Shaddai ir viens no ebreju vārdiem Dievam, kas nozīmē Visvareno Dievu .

Nosaukums El Shaddai ir tikai viens no nosaukumiem, kas piemin Dieva spēku un ir vispusīgāks par Elohimu, kas norāda Dieva kā Radītāja spēku. El Shaddai norāda uz plašāku varu, norādot, ka Dievam nav nekas neiespējams.

Termina izcelsme ir daudz diskutējama tēma un nav vienprātības. Daži autori apgalvo, ka šis vārds cēlies no vārda "Shadad", kas nozīmē dominēt vai iznīcināt. Tādējādi Shaddai klasificē visvareno Dievu, kas spēj dominēt un iznīcināt. Neskatoties uz to, daži autori arī apgalvo, ka šis termins var nozīmēt "kalna Dievu", atsauci uz svēto Mesopotāmijas kalnu.