Pierādījumiem

Kas ir pierādījumi:

Pierādījumi ir acīmredzami, tas ir, tas ir jāiesniedz tādā veidā, kas nedod nekādas šaubas, tiek saprasts nekavējoties un izšķir strīdus.

Pierādījumi ir tiešs transitīvs darbības vārds, kas nozīmē skaidri pierādīt, pierādīt, ar pārliecību pierādīt, ar pierādījumiem, ar precīzumu.

Daži sinonīmi, lai izceltu, ir šādi: parādīt, atklāt, pierādīt, izcelt, izcelt, pierādīt utt.

Pierādījumi ir parādīt pierādījumus, ir izteikt jebkādus argumentus neapstrīdami, ir atstāt bez šaubām, ir sniegt paziņojumu.

Pierādījumi ir arī kaut ko uzsvērt, ir izcelt, ir izcelt kaut ko lielāku nozīmi.

Angļu valodā pierādījums tiek tulkots ar pierādījumiem . Ex: Izmantojot fotoattēlus, mēs varējām pierādīt, ka viņa atrodas nozieguma vietā. / Izmantojot fotogrāfijas, mēs varējām pierādīt, ka viņa atradās nozieguma vietā.