Piemērs zinātniska raksta formatēšanai pēc ABNT standartiem

Brazīlijas Tehnisko standartu asociācija - ABNT, cita starpā, ir atbildīga par tehnisko dokumentu formatēšanas standartizāciju, lai veicinātu to izpratni un piekļuvi zinātniskajām zināšanām.

Šajā kontekstā papildus akadēmiskā darba standartiem ABNT publicēja Brazīlijas standartu 6022/2003, ar ko nosaka zinātnisko rakstu formatēšanas noteikumus.

Ņemot vērā, ka vairākas koledžas Brazīlijā jau pieņem zinātniskā darba modeli kā kursa noslēguma dokumentu, mēs esam apkopojuši visus noteikumus, kas jāievēro, izstrādājot rakstu.

Fonti, margas un atstarpes

Lai gan NBR 6022/03 neparedz noteikumus par avotiem, rezervēm un atstarpēm, mēs iesakām izmantot tos pašus noteikumus, ko piemēro monogrāfijās un citos akadēmiskajos darbos:

Avots : 12. izmērs, izņemot zemsvītras piezīmes, atsauces uz vairāk nekā trim rindiņām, lapojumu un attēlu parakstiem, kuriem jābūt mazākiem.

Maržas : pa kreisi un augstāka 3 cm, labās un apakšējās 2 cm .

Atšķirība : jābūt 1, 5, ar šādiem izņēmumiem, kam būtu jāpieņem vienkāršas atstarpes :

 • citāti vairāk nekā trīs rindās
 • zemsvītras piezīmes
 • atsauces
 • ilustrāciju un tabulu paraksti

Vispārējā struktūra

StruktūraElementi
Pirms teksta
 • Nosaukums un, ja tāds ir, apakšvirsraksts
 • Autora vārds
 • Kopsavilkums teksta valodā
 • Atslēgvārdi teksta valodā
Teksts
 • Ievads
 • Attīstība
 • Secinājums
Post-teksta
 • Nosaukums un, ja tāds ir, apakšvirsraksts svešvalodā
 • Svešvalodu kopsavilkums
 • Svešvalodu atslēgvārdi
 • Paskaidrojumi (pēc izvēles)
 • Atsauces
 • Glosārijs (pēc izvēles)
 • Pielikumi (pēc izvēles)
 • Pielikumi (pēc izvēles)

NBR 6022/03 nosaka, ka visiem rakstā iekļautajiem elementiem jābūt strukturētiem iepriekš tabulā norādītajā secībā.

Pirms teksta teksta

Priekšrakstu elementi ir tie, kas ir iesniegti pirms raksta satura un sastāv no nosaukuma, apakšvirsraksta (ja tāds ir), autora vārds, abstrakts un atslēgvārdi teksta valodā. Šie elementi ir jāformatē, kā redzams zemāk redzamajā piemērā:

Kopīgot čivināt Tweet

Atšķirībā no monogrāfijām zinātniskajiem rakstiem pirms teksta jābūt vienādiem un tajā pašā satura atvēršanas lapā.

Kopsavilkums nedrīkst pārsniegt 250 vārdus, un atslēgvārdiem jābūt atdalītiem ar punktiem.

Uzmanību: standartā arī paredzēts, ka atvēršanas lapai jābūt ar zemsvītras piezīmi, kurā ir īss autora CV, kā arī viņa pasta un elektroniskā adrese.

Obligātie post-teksta elementi

Post-teksta elementi tiek iesniegti pēc raksta pabeigšanas un var būt obligāti vai neobligāti. Obligātie elementi ir: nosaukums, apakšvirsraksts (ja tāds ir), abstrakti un atslēgvārdi, visi svešvalodā un atsauces. Pirmajam vajadzētu sekot šim formatējumam:

Kopīgot čivināt Tweet

Kaut arī NBR 6022/03 konstatē, ka šie elementi ir pēcteksiski, raksta atklāšanas lapā bieži ir atrodami kopsavilkumi un atslēgvārdi svešvalodā.

Norādēm jāatbilst standartiem, kas izklāstīti NBR 6023/02 un tiks formatēti šādi:

Kopīgot čivināt Tweet

Piemēri, kas ņemti tieši no Brazīlijas standarta Nr. 6023/2002.

Atsauces satur būtisku informāciju avotu identificēšanai un, ja iespējams, papildu informāciju, kas atvieglo šādu atzīšanu. Atšķirībā no monogrāfijām, zinātniskajos rakstos esošajām atsaucēm nav jāparādās ekskluzīvā lapā, tikai pēc papīra aizpildīšanas vai zemsvītras piezīmēs.

Neobligātie pēcteciskie elementi

Neobligātie pēcteciskie elementi ir tie, kas ir autora ziņā, un tie sastāv no paskaidrojumiem, glosārijiem, pielikumiem un pielikumiem.

Lai gan paskaidrojumi ir klasificēti šajā grupā, tie nav uzrādīti pēc raksta noslēgšanas, bet visā tekstā - zemsvītras piezīmēs. Tie tiek izmantoti, kad autors uzskata, ka ir nepieciešams papildināt kādu raksta punktu vai nu ar saviem vārdiem, vai ar citātiem.

Paskaidrojumi un glosārijs tiks formatēti šādi:

Kopīgot čivināt Tweet

Skaidrojošu piezīmju piemēri, kas ņemti tieši no Brazīlijas standarta Nr. 6022/2003.

Ir vērts pieminēt, ka paskaidrojošo piezīmju numerācija katrā lapā netiek atsākta, un tā ir jāturpina secīgi līdz raksta beigām. Attiecībā uz glosāriju tas būtu sakārtots alfabētiskā secībā .

Pielikumi un pielikumi ir dokumenti, kurus autors ir apkopojis, lai pamatotu, pierādītu vai ilustrētu raksta saturu, un jāievēro šāds formāts:

Kopīgot čivināt Tweet

Saskaņā ar iepriekš minēto piemēru pielikumi un pielikumi būtu jāidentificē ar lielajiem burtiem, kam seko ievilkumi un to satura identifikācija.