Labestība

Kas ir līdzjūtība:

Līdzjūtība ir tipisks cilvēka noskaņojums, un to raksturo līdzjūtība un empātija par citu skumjām . Līdzjūtība veicina vēlmi palīdzēt citiem pārvarēt savas problēmas, mierinot un sniedzot emocionālu atbalstu.

Persona, kurai ir līdzjūtība pret citiem, ir tas, kurš var saprast citu emocionālo stāvokli un žēl to stāvokli, vēlas, lai tā varētu pārvarēt vai mazināt viņu ciešanas. Piemēram, ja cilvēks jūtas skumjas, liecinot par citas personas ciešanām vai nelaimi, šo empātiju var saprast kā līdzjūtību.

Atšķirībā no vienkāršas empātijas sajūtas, līdzjūtība ir vērsta uz cilvēka vēlmi mazināt otras personas ciešanas. Šādos gadījumos, piemēram, altruistiski akti ir bieži.

Uzziniet vairāk par empātijas nozīmi.

Līdzjūtību raksturo kā būtisku noskaņojumu miera uzturēšanai cilvēcei, un to raksturo kā pamatu dažādām reliģiskām doktrīnām un uzskatiem, piemēram, budisms, katolicisms, garīgums.

Daži no galvenajiem līdzjūtības sinonīmiem ir žēl; līdzjūtība; darīt; žēlastība; līdzjūtība; izlīgšana; līdzjūtība; nosodījums; nožēlu; žēl; jutīgums; žēlastība un žēlsirdība.

Etimoloģiski vārds "līdzjūtība" radās no latīņu līdzjūtības, kas nozīmē "kopēju sajūtu" vai "jūtu savienību".

Skatīt arī: Altruisms.