Biedrība

Kas ir stipendija:

Fellowship ir uzvedība, kas raksturo draudzīgu, sirsnīgu, laipnu un lojālu kopdzīves veidu starp diviem cilvēkiem . Biedrība ir raksturīga kompanjonam, piemēram, draugiem, partneriem vai biedriem.

Rīkojoties ar sadraudzību, ir būtiska nozīme, lai uzturētu labas attiecības sabiedriskajā dzīvē gan darba vietā, gan ģimenē, gan draugu vidū.

Piemēram, laulības uzturēšana nozīmē, ka pārim jābūt attiecībām, kas balstītas uz lojalitāti, uzticību, cieņu, izpratni un vienlīdzību starp laulātajiem.

Uzziniet vairāk par laulātā nozīmi.

Savukārt profesionālajā jomā, rīkojoties ar sadraudzību, ir gatavi strādāt komandā, cienīt un saprast kolēģus un censties sasniegt kopējos uzņēmuma mērķus.

Galvenie biedrības sinonīmi ir: solidaritāte un biedrība, un tā var būt saistīta arī ar brālību, sadraudzību, draudzību, saikni vai līdzdalību.

Skatiet arī: Atbilstība.