Patstāvība

Kas ir diskrecionārā vara:

Diskrecionārā vara ir kvalitāte, kas ir atkarīga no diskrecionārās iestādes lēmuma . Taču tas var attiekties arī uz brīvību, kas piešķirta valsts pārvaldei, lai tā rīkotos un pieņemtu lēmumus likuma ietvaros.

Tas nozīmē, ka diskriminācijas princips ir likums, kas tiek dots likuma piemērošanas jomā, lai izvēlētos vienu no dažādām hipotēzēm, kuras noteiktas likumā un Konstitūcijā par konkrētu tēmu.

Lēmumiem, kas pieņemti saskaņā ar diskrecionāro varu, ir jāievēro noteikti konkrēti kritēriji, piemēram, savlaicīgums, lietderīgums, taisnīgums, saprātīgums, taisnīgums un sabiedrības intereses.

Pilnvaras tiek piešķirtas Valsts pārvaldei, lai tā varētu rīkoties brīvi, pamatojoties uz likuma robežām un aizstāvot sabiedrisko kārtību, garantējot sabiedrības autoritāti konkrētajā jomā.

Plašākā mērogā rīcības brīvība atbilst ierobežojumiem.

Diskutēšana un saistība

Kad likums paredz visus konkrētā administratīvā akta aspektus, Valsts pārvalde darbojas saistošas ​​attiecībās, proti, bez iespējas subjektīvi interpretēt lietu, piemērojot vienīgo iespējamo risinājumu, kas apraksta tiesību aktus.

Tomēr, ja likums iepriekš neparedz visus administratīvā akta aspektus, Valsts pārvalde rīkojas pēc saviem ieskatiem, un attiecīgajam gadījumam novērtējošais aģents lemj par labāko risinājumu, ievērojot tiesību aktu vadlīnijas un sabiedrības intereses.

Skatīt arī: Administratīvās tiesību jēdziens.