Kontekstualizācija

Kas ir Contextualization:

Kontekstualizācija ir konkrētas lietas konteksta noteikšana, parasti ar mērķi izskaidrot, piemēram, situācijas motīvus vai raksturlielumus.

Kontekstualizācija ir svarīga, lai pareizi saprastu kādu priekšmetu, jo šajā gadījumā tiek prezentēti apstākļi, kas palīdz veidot pilnīgu priekšstatu par tēmu, nevis sadrumstalotā veidā.

Daži izteicieni var tikt izmantoti kā sinonīmi kontekstualizācijai, piemēram: konteksta prezentācija; aprakstīt kontekstu; atklāt apstākļus; ņemt vērā kontekstu; interpretēt atbilstoši kontekstam.

Parasti kontekstualizācija ir viens no posmiem, ko izmanto akadēmiskajos un zinātniskajos darbos (piemēram, TCC), lai pamatotu un izsekotu vēsturi par studiju objektu. Ar to autors spēj veidot loģisku ceļu attiecīgā jautājuma izstrādei un pareizai analīzei.

Uzziniet vairāk par TCC.

Lai veiktu kontekstualizāciju, vispirms ir jāapkopo visa informācija, kas attiecas uz konkrētu lietu vai nu netieši, vai tieši. Tādējādi pētnieks varēs izprast, piemēram, uzvedības īpašības, kas ietekmē viņa mācību priekšmetu.

Skatiet arī Contextualize nozīmi.