Semiotika

Kas ir semiotika:

Semiotika ir pazīmju izpēte, kas sastāv no visiem elementiem, kas atspoguļo cilvēka nozīmi un nozīmi, ietverot verbālās un neverbālās valodas.

Semiotika cenšas saprast, kā cilvēki var interpretēt lietas, it īpaši apkārtējo vidi. Šādā veidā viņš pēta, kā indivīds apzīmē nozīmi visam ap viņu.

Semiotikas studiju priekšmeti ir ārkārtīgi plaši, kas sastāv no jebkura veida sociālās zīmes, piemēram, vizuālās mākslas, mūzikas, kino, fotografēšanas, žestu, reliģijas, modes uc jomā.

Īsāk sakot, gandrīz visu, kas pastāv, var analizēt no semiotikas, jo kaut kas cilvēka prātā eksistē, šai lietai ir jābūt reālajam objektam. Šis nosacījums jau padara šādu objektu, piemēram, zīmi, ko var interpretēt semiotiski.

Saskaņā ar vēsturiskajiem ierakstiem, semiotika radās senajā Grieķijā, bet attīstījās tikai 20. gadsimta sākumā, un to veica daži pētnieki, piemēram, lingvistikas meistars un filozofs Ferdinands de Saussure (1857-1913) un Charles Peirce ( 1839-1914), tiek uzskatīts par "semiotikas pāvestu.

Semiotika un komunikācija

Semiotiskie pētījumi būtībā ir saistīti ar komunikāciju, gan verbālu, gan neverbālu.

Tā kā semiotika ir "nozīmes izpēte", ir būtiski veidot elementus, kas nepieciešami, lai saprastu cilvēkus atsevišķās grupās.

Ar semiotiku mēs varam interpretēt vārdus, kas veido lingvistisku tekstu, un, piemēram, piešķirot vārdiem atbilstošu nozīmi. Ne-verbālās valodas gadījumā zīmēm ir arī īpašas nozīmes, piemēram, ceļa zīmes, kustības, skaņas, smaržas utt.

Uzziniet vairāk par komunikācijas nozīmi.