Utopija

Kas ir utopija:

Utopija ir ideja par ideālu, fantastisku, iedomātu civilizāciju . Tā ir sistēma vai plāns, kas šķiet nerealizējams, tā ir fantāzija, sapnis, ilūzija, sapnis. No grieķu "vai + topos", kas nozīmē "vieta, kas nepastāv".

Vispārējā nozīmē termins tiek lietots, lai izdomātu perfektu sabiedrību iztēles konstrukcijas saskaņā ar tās idealizadores filozofiskajiem principiem. Šaurākā nozīmē tas nozīmē jebkuru sociālo doktrīnu, kas tiecas pārveidot esošo sociālo kārtību atbilstoši konkrētu grupu vai sociālo grupu interesēm.

Utopija bija iztēles valsts, ko radījis angļu rakstnieks Thomas Morus (1480-1535), kur valdība, kas organizēta labākajā veidā, nodrošina lieliskus dzīves apstākļus līdzsvarotiem un laimīgiem cilvēkiem.

Tomasam More, utopija bija sabiedrībā, kas tika organizēta racionāli, mājas un preces būtu no visiem cilvēkiem, kuri brīvo laiku pavadītu lasīšanas un mākslas darbā, netiktu nosūtīti uz karu, izņemot ārkārtēju gadījumu, tāpēc sabiedrība dzīvotu mierā un pilnībā saskaņotu intereses.