Mbps

Kas ir Mbps:

Mbps vai Mbit / s ir megabit sekundē. Tā ir datu pārraides vienība, kas atbilst 1000 kilobitiem sekundē vai 1 000 000 bitu sekundē.

Piemēram: VHS kvalitāte ir 2 Mbit / s, DVD ir 8 Mbit / s, HDTV ir 55 Mbit / s, un viss mainās atkarībā no izmantotās elektroniskās ierīces.

Citiem vārdiem sakot, Mbps ir caurlaidspēja, kas tiek izmantota sērijas komunikācijās, un mēra sekundē pārvietojamo megabitu apjomu.

Lai konvertētu noteiktu pārraides ātrumu Mbps (megabaiti sekundē) uz MB / s (megabaiti sekundē), vērtība ir jāsadala ar astoņiem. Lai pārvērstu noteiktu pārraides ātrumu MB / s uz Mbps, vērtība ir jāreizina ar astoņiem.

Piemēram, 100 Mbps ir 12, 5 MB / s.