Heteronomija

Kas ir Heteronomija:

Heteronomija nozīmē atkarību, iesniegšanu, paklausību . Tā ir ētikas sistēma, saskaņā ar kuru rīcības standarti nāk no ārpuses.

Vārds "heteronomija" ir veidots no grieķu saknes " hetero ", kas nozīmē "dažādas" un " momos ", kas nozīmē "likums", tāpēc ir tādu normu pieņemšana, kas nav mūsu, bet kuras mēs atzīstam par derīgām, lai vadītu mūsu apziņu atklās mūsu darbu morālo vērtību.

Heteronomija ir vērtību un tradīciju iesniegšanas priekšnoteikums, tas ir pasīva paklausība muitu konformismam vai bailēm no sabiedrības vai no dieviem.

Heteronomija ir pretrunā autonomijai, kas veidojas no grieķu radikāla "sevis", kas nozīmē "pats par sevi", kas ir brīvība un neatkarība, ir pašpārvaldes fakultāte, ir īpašums, ar kuru cilvēks vēlas izvēlēties likumus, kas reglamentē viņu rīcību.

Autonomija nenoliedz tās ārējo ietekmi, kondicionēšanu un determinismu, bet tā cilvēkā aizvieto spēju pārdomāt viņam uzliktos ierobežojumus, un, kas novērots, dod viņam virzienu, kas jāievēro.

Skatiet arī: Anomijas nozīmi.