GAPS

Kas nozīmē GAPS:

GAPS ir angļu termins, kas nozīmē distancēšanu; atdalīšana, plaisa vai vakuums. GAPS ir plaši lietots vārds, un tam ir vairākas nozīmes, tas ir atkarīgs no tā, kur tas tiek lietots.

Trūkumi ir nepilnības, kas laika gaitā parādās krājumu diagrammās, vai pēkšņas cenu līmeņa izmaiņas, atšķirības starp perioda noslēguma cenām un to atvēršanu nākamajā periodā, utt. "Starp secīgiem stieņiem diagrammā.

Atšķirība var rasties divos režīmos: zema atšķirība, kas ir tad, kad notiek tā, ka pašreizējās dienas maksimālā cena ir zemāka par iepriekšējās dienas zemo cenu, un atšķirība ir augsta, ja pašreizējās dienas minimālā cena ir augstāka par iepriekšējās dienas maksimumu.

Trūkumi parasti norāda, ka konkrēta uzņēmuma pamatos ir mainījies kaut kas svarīgs. Pastāv dažāda veida nepilnību klasifikācija: izplūdes atveres, plīsumu trūkumi, turpinājuma nepilnības utt.

Trūkumi pastāv arī no teoloģiskā viedokļa un filozofiskā argumentācijas. Atšķirību Dievs vai nepilnību Dievs būtu uzskatīt Dievu par pastāvošu plaisu ar realitātes aspektiem, kas nav izskaidroti ar zinātni vai zināšanām.