Morāls

Kas ir morāls:

Morāle ir noteikumu kopums, kas iegūts, izmantojot kultūru, izglītību, tradīcijas un ikdienas dzīvi un kas vada cilvēka uzvedību sabiedrībā.

Etimoloģiski termins morāle nāk no latīņu morāles, kuru nozīme ir "attiecībā pret muitu".

Morāles definētie noteikumi regulē cilvēku rīcības veidu, kas ir vārds, kas saistīts ar morāli un labiem manieriem.

Tas ir saistīts ar vērtībām un konvencijām, ko kopīgi veido katra kultūra vai katra sabiedrība no individuālās apziņas, kas atdala labu no ļaunuma vai vardarbību no miera un harmonijas aktiem.

Morālie principi, piemēram, godīgums, laipnība, cieņa, tikumība utt., Nosaka katra indivīda morālo izjūtu. Tās ir universālas vērtības, kas regulē cilvēka uzvedību un veselīgas un harmoniskas attiecības.

Ētisks un morāls

Morāle vada cilvēka uzvedību pirms sabiedrības vai kādas noteiktas sabiedrības grupas normām.

Tas atšķiras no ētikas nozīmē, ka tā mēdz spriest par katra indivīda morālo uzvedību savā vidē. Tomēr abi meklē sociālo labklājību.

Uzziniet vairāk par ētikas un morāles nozīmi.

Uzmākšanās

Saskaņā ar CLT 483. pantu (Darba likumu konsolidācija) iebiedēšana notiek, ja indivīda uzvedība pārsniedz sociāli noteiktos noteikumus vai darba līgumu.

Pakļaušanās nepatīkamām situācijām, pastāvīga nekonstruktīva kritika un pazemošana ir raksturīga iebiedēšanai.

Stāsta morāle

Šo izteiksmi parasti lieto pēc stāsta, kas norāda uz mācību, ko var mācīties no šī stāstījuma. Tā ir izpausme, kas bieži sastopama pasakās un tautas stāstos.

Morāle filozofijā

Filozofijā morālei ir plašāka nozīme nekā ētikai, un tā definē "garīgās zinātnes", kas paredz visas izpausmes, kas cilvēkā nav tieši fiziskas.

Hegel diferencēja objektīvu morāli, kas attiecas uz paklausību morāles likumiem (ko nosaka sabiedrības standarti, likumi un tradīcijas); un subjektīva morāle, kas attiecas uz pienākuma izpildi ar savu gribu.

Literatūrā, jo īpaši bērnu literatūrā, morāle sakrīt ar secinājumu no stāstītās vēstures, kuras mērķis ir nodot morālās vērtības (pareizas un nepareizas, labas un sliktas, labas vai sliktas, utt.), Ko var piemērot sociālajās attiecībās.

Morāls, amorāls un amorāls

Amorālas un amorālas definīcijas ir saistītas ar morāli, tomēr izpaužas dažādas nozīmes.

Amorāls ir jebkura veida uzvedība vai situācija, kas ir pretrunā ar morāles principiem. Piemēram, pieticības trūkums, nepieklājība utt.

Jau amorāla uzvedība vai situācija ir zināšanu vai jēdziena trūkums par to, kas ir morāle. Cilvēki ar amorālu uzvedību nezina konkrētas sabiedrības morāles principus, tāpēc tos neievēro.

Uzziniet vairāk par amorāla un amorāla nozīmi.