Lietotājs

Kas ir lietotājs:

Lietotājs ir lietotājs, kas ir īpašumā vai kaut kas tam pieder, izmantojot lietošanas tiesības. No latīņu lietotāja, kas nozīmē lietotāju .

Vārds lietotājs ir divu ģinšu un arī vīrišķā lietvārda adjektīvs, kas attiecas uz šo indivīdu, kam pieder kaut kas pa labi no lietošanas.

Utente ir izteiksme, ko reti lieto mūsu vārdnīcā. To aizstāj vārdi lietotājs vai lietotājs.

Lietotājs ir lietotājs, tas ir katrs no tiem, kas izmanto vai bauda kādu kolektīvu, kas saistīts ar publisku vai privātu pakalpojumu.

Vairākiem uzņēmumiem vai produktiem ir tā sauktā lietotāja rokasgrāmata, kas var būt vai nu konkrēta uzņēmuma pakalpojuma lietotājam, vai arī rokasgrāmata par konkrēta produkta lietošanu.