Jauda

Kas ir Power:

Jauda ir tiesības apzināt, rīkoties, vadīt un atkarībā no konteksta īstenot savas pilnvaras, suverenitāti, domēna, ietekmes vai spēka turēšanu.

Jauda ir termins, kas cēlies no latīņu optijas, kas nozīmē "spēt", un tas ir vārds, ko var izmantot dažādās definīcijās un jomās.

Saskaņā ar socioloģiju vara ir spēja uzspiest savu gribu citiem, un ir vairāki varas veidi: sociālā vara, ekonomiskā vara, militārā vara, politiskā vara, cita starpā.

Daži svarīgi autori, kas pētīja varas jautājumu, bija Michel Foucault, Max Weber, Pierre Bourdieu.

Galvenās socioloģiskās teorijas, kas saistītas ar varu, ir spēļu teorija, feminisms, machismo, simboliskais lauks utt.

Politikai vara ir spēja kaut ko uzspiest bez alternatīvas nepaklausībai. Politiskā vara, kas tiek atzīta par likumīgu un sankcionēta kā izveidotās kārtības izpildītājs, sakrīt ar autoritāti, taču pastāv politiska vara, kas atšķiras no tā, tāpat kā revolūciju vai diktatūru gadījumā.

Jauda ir izteikta dažādās sociālajās attiecībās, un, ja pastāv varas attiecības, pastāv politika, un politika ir izteikta dažādās varas formās.

Tiesu nodaļa

Tiesu sistēma ir viena no trim Brazīlijas valsts pilnvarām, kurai ir piešķirta tiesu funkcija, proti, tieslietu pārvaldība sabiedrībā, ievērojot likumus un konstitucionālos likumus.

Uzziniet vairāk par tiesu varas nozīmi.

Izpildvara

Izpildvaras mērķis ir pārvaldīt cilvēkus un pārvaldīt sabiedrības intereses saskaņā ar valsts konstitūciju.

Uzziniet vairāk par Executive Power nozīmi.

Likumdošanas vara

Likumdošanas filiāle un likumdošanas funkcija ir valsts regulējošo tiesību aktu izstrāde, kā arī pilsoņu un privāto un sabiedrisko organizāciju rīcība.

Uzziniet vairāk par likumdošanas varas nozīmi.

Skat. Arī valdības nozīmi.