Nabadzības nozīme

Kas ir nabadzība:

Nabadzība ir nabadzīgo stāvoklis, tas ir, viņiem nav pamata apstākļu, lai nodrošinātu viņu izdzīvošanu ar dzīves kvalitāti un cieņu . Nabadzība bieži attiecas arī uz nabadzīgo cilvēku sociālo un ekonomisko klasi.

Nabadzību var raksturot kā tādu, kas aptver dažādus cilvēku dzīves aspektus, piemēram, būtisku preču un pakalpojumu trūkumu dzīvē: pārtiku, apģērbu, veselības aprūpi, mājokli utt.

Sociālā atstumtība ir arī viena no galvenajām nabadzības pazīmēm, tas ir, cilvēku nespējai piedalīties sabiedrībā. Tas ir saistīts ar sociālās atstumtības jēdzienu.

Skatiet arī sociālā jautājuma nozīmi.

Absolūtā vai galējā nabadzība ir to cilvēku stāvoklis, kuriem nav pamata prasību izdzīvot. Tā rezultātā, piemēram, daudzi cilvēki saslimst vai nomirst no bada vai sliktas sanitārijas.

Nabadzības deklarācija

Nabadzības deklarācija vai apliecinājums, kas pazīstams arī kā drošuma deklarācija, ir dokuments, kas apliecina konkrētās personas nespēju segt izmaksas, kas nepieciešamas, lai baudītu noteiktus juridiskos pakalpojumus. Izmantojot šo sertifikātu, pieteikuma iesniedzējs var izmantot bezmaksas juridisko palīdzību .

Tādējādi nabadzības deklarācija garantē Brazīlijas pilsonim, piemēram, konstitucionālās tiesības bez maksas piekļūt tiesai, kā arī citiem sociālajiem pakalpojumiem.

Nabadzības apliecinājuma piemērs

Nabadzība Brazīlijā

Ir vairāki iemesli, kas Brazīliju padara par tādu valsti, kurā ir tik liela sociālā nevienlīdzība un līdz ar to ievērojams cilvēku skaits, kas dzīvo zem nabadzības sliekšņa.

Pašlaik pastāv dažādas labklājības politikas, kas cenšas "apturēt" postu valstī, piemēram, Bolsa Família. Tomēr nabadzīgo skaits absolūtā vai absolūtā nabadzībā samazinās tikai tad, ja valstī tiks novērsti vairāki citi aspekti, piemēram, sociālā nevienlīdzība un izglītības un sabiedrības veselības kvalitāte.

Skatiet arī sociālās nevienlīdzības nozīmi un ziniet galvenos sociālās nevienlīdzības cēloņus.

Nabadzības cēloņi

Ir vairāki iemesli, kas var novest pie nabadzības pieauguma un pasliktināšanās attiecīgajā reģionā. Galvenie faktori ir:

  • Ekonomiskā: sociāli netaisnīga un nepietiekama fiskālā sistēma;
  • Sociokulturālā: sociālā diskriminācija saistībā ar rasi vai dzimumu, sociālā atstumtība un ļoti straujš iedzīvotāju skaita pieaugums;
  • Vēsturiskais: koloniālisms un autoritārās pagātnes esamība valstī;
  • Dabas: dabas katastrofas, slimības (epidēmijas), galēji klimatiskie apstākļi utt .;
  • Politiski juridiski: korupcijas esamība, darbības traucējumi vai demokrātiskas sistēmas trūkums.

Tomēr visnozīmīgākā, sociālā atstumtība un korumpētas politiskās sistēmas pastāvēšana vairumā valstu, piemēram, Brazīlijā, veido galveno nabadzības cēloni.

rezultātā nabadzība var radīt daudzas situācijas, kas galu galā pasliktina vai rada vēl lielāku nabadzību, kā rezultātā sistēma seko ciklam, piemēram: bads; slimības; emigrācija; zems dzīves ilgums; ubagu esamība; bezdarbs; sanitārijas un dzeramā ūdens trūkums; sociālā diskriminācija; politiskās nestabilitātes, vardarbības utt.