Valsts

Kas ir tauta:

Tauta ir tādu cilvēku tikšanās, kas parasti ir vienas un tās pašas etniskās grupas pārstāvji, kuri runā vienā un tajā pašā valodā un kuriem ir vienādas tradīcijas, tādējādi veidojot tautu.

Nāciju kopīgi uztur ieradumi, tradīcijas, reliģija, valoda un nacionālā apziņa.

Teritorijas, valodas, reliģijas, paražu un tradīciju elementi paši par sevi nav tautas raksturs.

Dominējošai iezīmei jābūt kolektīvās dzīves pārliecībai, tas ir, kad iedzīvotāji jūtas kā organisms vai grupa, atšķirībā no jebkuras citas, ar savu dzīvi, īpašām interesēm un vajadzībām.

Tauta neatceļ pat tad, ja tā ir sadalīta vairākās valstīs, jo vairākas valstis apvienojas valsts veidošanai.

Piemēram, Brazīlijā mums ir vietējā tauta un melnā nācija, kas, neskatoties uz ģeogrāfisko atrašanās vietu, ir vienota, jo viņiem ir līdzīgas izcelsmes, kultūras, paražu, reliģijas īpašības utt.

Valsts un valsts

Valsts ir politiska forma, ko pieņēmusi tauta ar politisko gribu, un tauta pastāv bez jebkādas juridiskas organizācijas, tā ir tikai cilvēka viela, kas to veido, darbojoties tās vārdā un savā interesēs.

Uzziniet vairāk par valsts nozīmi.