Dzīves kvalitāte

Kas ir dzīves kvalitāte:

Dzīves kvalitāte norāda uz cilvēka pamata un papildu apstākļu līmeni . Šie apstākļi svārstās no fiziskās labklājības, garīgām, psiholoģiskām un emocionālām, sociālām attiecībām, piemēram, ģimenes un draugiem, kā arī veselības, izglītības un citiem parametriem, kas ietekmē cilvēka dzīvi.

Ir zinātniska metode, ko izmanto, lai novērtētu cilvēku dzīves kvalitāti. Piemēram, Pasaules Veselības organizācija (PVO) ir izstrādājusi anketu, lai pārbaudītu dažādu valstu un kultūru sociālo grupu dzīves kvalitāti.

Skatīt arī : PVO.

Šo anketu veido sešas centrālās jomas: fiziskā, psiholoģiskā, neatkarības pakāpe, sociālās attiecības, vide un reliģiskie aspekti.

HDI - cilvēka attīstības indekss - ir veids, kā mērīt dzīves kvalitāti valstīs, salīdzinot bagātību, lasītprasmes procesa kvalitāti, izglītību, vidējo paredzamo dzīves ilgumu, dzimstību un mirstību, cita starpā. .

Uzziniet vairāk par HDI nozīmi.

Dzīves kvalitāte bija jēdziens, ko radījis ekonomists JK Galbraith 1958. gadā, kas atspoguļo atšķirīgu viedokli par kvantitatīvo ekonomisko mērķu prioritātēm un ietekmi.

Saskaņā ar šo jēdzienu politiskie, ekonomiskie un sociālie mērķi nav jāaplūko gan kvantitatīvās ekonomiskās izaugsmes, gan dzīves līmeņa materiālā pieauguma ziņā, bet gan kvalitatīvi uzlabojot cilvēku dzīves apstākļus.

Tomēr tas būtu iespējams tikai ar labāku sociālās infrastruktūras attīstību, kas saistīta ar reģionālo un sociālo atšķirību novēršanu vides aizsardzībā un saglabāšanā utt.

Lai nodrošinātu labu dzīves kvalitāti, vajadzētu būt veseliem ieradumiem, rūpēties par ķermeni, nodrošināt līdzsvarotu uzturu, veselīgas attiecības, brīvā laika pavadīšanu un vairākus citus ieradumus, kas padara indivīdu par labu.

Šīm darbībām ir labas sekas indivīdam, kurš sāk izmantot humoru, lai risinātu stresa situācijas, un lai viņš justos, ka viņam ir kontrole pār savu dzīvi.

Dzīves kvalitāte atšķiras no dzīves līmeņa, un daudzi cilvēki sajauc terminus. Dzīves līmenis ir pasākums, kas kvantificē preču un pakalpojumu kvalitāti un daudzumu, ko konkrētā persona vai grupa var piekļūt.

Dzīves kvalitāte darbā

Darba tirgū piemērotā dzīves kvalitātes jēdziens (QVT nozīmē dzīves kvalitāti darbā) nozīmē profesionāļa apmierinātības līmeņa noteikšanu salīdzinājumā ar funkciju, kas veikta konkrētā uzņēmumā, tas ir, kā tas ir un tiek atzīts jūsu darba devēja ietvaros.

Ir vairākas metodes, kā palielināt cilvēku attiecību attīstību darba ietvaros, neatkarīgi no tā, vai tā ir vadība, infrastruktūra, veselība utt.

Dzīves kvalitāte un veselība

Kopumā veselība un dzīves kvalitāte ir divas cieši saistītas tēmas, jo veselība veicina indivīdu dzīves kvalitātes uzlabošanos, un tas ir būtiski, lai indivīdam vai kopienai būtu veselība.

Dzīves kvalitāte un pārtika

Dzīves kvalitāte ir saistīta arī ar ēšanas paradumiem.

Veselīga un sabalansēta uztura uzņemšana ir ļoti svarīga indivīda labklājībai. Kad jūsu ķermenis saņem optimālus nepieciešamos uzturvielu un vitamīnu daudzumus, jūsu veselība ir līdzsvarota un līdz ar to uzlabojas jūsu dzīves kvalitāte.

Skat. Arī mirstības koeficienta nozīmi.