Darījumu jauda

Kas ir slēgšanas jauda:

Sarunu spēks nozīmē apmaiņas spēku; bartera Sarunas ir krāpnieciska vai viena objekta apmaiņa pret citu; ir personas vai grupas spēks, apspriežot cenas, liekot spiedienu un pieprasot, piemēram, augstāku kvalitāti par zemāku cenu.

Barganha nāk no angļu vārda " bargain", kas pārstāv vārda barganhar portugāļu valodā.

Grafiskā nozīmē sarunas var būt sinonīms krāpšanai, jo tas var būt krāpniecisks darījums.

Maiņas jauda pēc Portera

Padomdevēja vara veido divus faktorus, kas piemīt Michael Porter piecu spēku modelim, kura mērķis ir analizēt konkurenci starp uzņēmumiem un izstrādāt efektīvu uzņēmējdarbības stratēģiju.

Pircēju sarunu spēja ir viena no piecām Portera priekšrocībām - klientu spēja slēgt darījumus ar nozares uzņēmumiem. Šis konkurences spēks ir saistīts ar pircēju lēmumu pieņemšanas pilnvarām attiecībā uz produktu īpašībām, īpaši cenu un kvalitāti.

Otrs faktors ir klientu sarunu spēja, proti, tad, kad klienti pieprasa lielāku kvalitāti par zemāku preču un pakalpojumu cenu, šis faktors arī konkurē ar nozari, piespiežot cenas pazemināt un konkurējot pretēji.

Skatīt Portera 5 spēku nozīmi.