Real unces

Kas ir Real Unces:

Reālās izmaksas ir saistības, kas ierobežo īpašuma baudīšanu un izvietošanu, tās pārstāv tiesības pār kaut ko citu. Tās ir tiesības, kas apgrūtinātas, kuru lietderība būtu radīt personiskos kredītus īpašnieka labā.

Reālie parādi atšķiras no reālajām tiesībām un faktiskajām garantijas tiesībām, un to līdzības ir noteiktas likumā. Tie ir pienākumi veikt periodiski vai atkārtoti, pabalsts, kas pieder konkrēta aktīva turētājam un kļūst saistošs lietai, kas kalpo kā garantija, lai izpildītu. Īstajos maksājumos pienākums attiecas arī uz to, kam tas pieder.

Lai pastāvētu īstas aizturēšanas tiesības, ir nepieciešams, lai lietas īpašnieks faktiski būtu parādnieks, uz kuru attiecas pienākums, nevis tikai konkrēta aktīva īpašnieks vai valdītājs, kura vērtība garantē citu parādsaistību.

Cita nozīme reāliem apgrūtinājumiem ir reālo apgrūtinājumu apliecība, kas ir tāda, kāda tā būtu īpašuma dzimšanas apliecība, un šis dokuments ir iegūts tā rajona reģistrā, kurā atrodas īpašums.

Skat. Arī pierādīšanas pienākuma inversijas nozīmi.