Lato Sensu

Kas ir Lato Sensu:

Lato sensu ir izteiksme latīņu valodā, kas nozīmē " plašā nozīmē ". To lieto citās valodās un tādās jomās kā likums, valodniecība, semiotika un citi, lai pateiktu, ka konkrēta interpretācija ir jāsaprot tā plašākā, plašākā nozīmē.

Brazīlijā izteiksme tika ieviesta, lai atšķirtu īsākos pēcdiploma kursus, nevis „ stricto sensu ”.

" Lato sensu " ir specializācijas kursi un MBA, kuros pētnieciskajai darbībai ir plaša nozīme, kas saistīta ar specifiskām studiju jomas problēmām. Kursa beigās students saņem sertifikātu par pabeigšanu.

Saskaņā ar MEC (Izglītības ministrija), pēcdiploma grādiem " lato sensu " jābūt vismaz 360 stundām.

Garākie maģistranti, kas ietver maģistra un doktora grādu, tiek saukti par " stricto sensu " (stingri). Kursa beigās students saņem maģistra vai ārsta nosaukumu.

Stricto sensu specializācijās veiktie pētījumi ietver jaunas problēmas un jaunu teoriju pierādījumus. Atšķirībā no lato sensu specializācijām, kas vērstas uz jaunu problēmu risināšanu, bet piemērojot esošās teorijas.