Pierādīšanas pienākums

Ko nozīmē "pierādīšanas slogs":

Pierādīšanas pienākums ir instruments un termins, ko izmanto likumā, lai noteiktu, kas ir persona, kas ir atbildīga par apgalvojuma vai koncepcijas uzturēšanu. Termins nosaka, ka persona, kas ir atbildīga par konkrēto paziņojumu, ir arī tā, kas sniedz pierādījumus, kas nepieciešami tā atbalstam.

Pierādīšanas pienākums paredz, ka visiem paziņojumiem ir vajadzīgs atbalsts, pierādījumi, kas jāņem vērā, un, ja tie netiek piedāvāti, šim apgalvojumam nav argumentatīvas vērtības, un tas loģiski jāpamato. Pierādīšanas pienākuma problēma rodas, mēģinot noteikt, kurš ir atbildīgs par pierādīšanas pienākumu, un tieši šajā laikā daudzi cilvēki sajaucas. Šeit pastāv risks, ka slogs tiek piešķirts nepareizai personai, tādējādi mainot pamatojuma loģiku un iznīcinot tā atbalstu.

Parasti pierādīšanas pienākums vienmēr ir primārais apgalvojums, visu loģisko pamatojumu pamats, un tik ilgi, kamēr šis apgalvojums nav pierādīts, visi argumenti ir jāņem vērā.

Saskaņā ar Civilprocesa kodeksu pierādīšanas pienākums ir pienākums, kas likumā noteikts katrai no iesaistītajām pusēm, lai pierādītu faktu rašanos, kas ir viņu interesēs, lai pieņemtu lēmumus. Pierādīšanas pienākums ir autoram attiecībā uz viņa tiesībām un atbildētājam par autortiesību aizkavēšanas, grozīšanas vai dzēšanas faktu.

Skat. Arī pierādīšanas pienākuma apvērsuma un hipotētiskuma nozīmi.